Ondernemers voor Natuur

Aanbod

Er is toenemende interesse van ondernemers om actief bij te dragen aan natuurherstel. IUCN NL, gevestigd aan de Plantage Middenlaan, zet zich al ruim 40 jaar in voor bescherming van kwetsbare natuur overal ter wereld en heeft sinds kort een speciaal fonds voor ondernemers: Ondernemers voor Natuur.

Wat houdt dit in?
Via Ondernemers voor Natuur kunnen ondernemers met een bedrijfsdonatie bijdragen aan de financiering van natuurherstelprojecten van natuurorganisaties. Concrete maatregelen die bijdragen aan herstel en terugkeer van kwetsbare flora en fauna en klimaatverandering tegengaan.

Wilt u een bedrijfsdonatie doen of kent u een organisatie die een steentje wil bijdragen aan herstelprojecten in Nederland of in het buitenland? IUCN NL heeft een uitgebreid netwerk van natuurorganisaties in Nederland en in het buitenland, zoals terrein beherende organisaties, ngo’s en kennisinstellingen. In Nederland zijn dit organisaties die natuurgebieden beheren; in het buitenland zijn dit de lokale partners van het IUCN NL Landaankoopfonds die natuurgebieden aankopen en beheren.

Een voorbeeld van hoe uw bedrijf kan bijdragen aan natuurbescherming

IUCN NL is een ANBI en zorgt voor een transparante afwikkeling van donaties, zodat de besteding hiervan goed te volgen is.

Over IUCN NL
IUCN NL is het Nederlandse Nationaal Comité van de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN), een wereldwijde autoriteit op het gebied van natuurbescherming. IUCN verenigt de ervaring, kennis en netwerk van 1.100 overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ruim 17.000 experts. In Nederland vertegenwoordigen wij zo’n 40 Nederlandse natuurorganisaties. Daarnaast doen we internationale natuurbeschermingsprojecten.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met: Caspar Verwer via caspar.verwer@iucn.nl