Zero Waste Expeditie in 2021

Geplaatst op maandag 31 meiNews

De deelnemers van de Zero Waste Expeditie Plantage werken gezamenlijk toe naar het verminderen van hun restafval. De groep van acht culturele instellingen in de Plantagebuurt hebben in het eerste kwartaal van 2021 ondanks de gesloten deuren zich toch in weten te zetten voor duurzaamheid.

Gezamenlijk hebben zij 59% van al het afval gescheiden ingezameld. Het restafval wordt in Nederland verbrand, maar de gescheiden grondstoffen kunnen door het afvalscheiden weer hergebruikt worden. Hiermee hebben de deelnemers samen maar liefst 26.338 kg afval van de verbrandingsoven gered! Doordat dit afval niet verbrand is, is er geen CO2 uitgestoten als gevolg van verbranding. Hierdoor is de uitstoot van 6.663 kg CO2 vermeden. Dat is heel veel CO2, ongeveer vergelijkbaar met 46.641 km reizen met de bus: meer dan een rondje om de aarde! 

Wil jij ook meewerken aan een circulaire en toekomstbestendige Plantagebuurt? Neem contact op met Ellen van Bureau 8080, de duurzaamheidscoordinator van de Plantage: Ellen@Bureau8080.nl.