Vergunning verbouwing Drieklimatenkas Hortus

Geplaatst op vrijdag 29 septemberNews

De gemeente heeft aan Hortus Amsterdam vergunning verstrekt voor de geplande verbouwing van de Drieklimatenkas in 2024.

De iconische kas van de Hortus Amsterdam aan de Nieuwe Herengracht wordt volledig duurzaam verbouwd naar een kas voor de toekomst. De omgevingsvergunning die daar nog voor nodig was, is deze zomer door de gemeente verleend. 

De kas gaat dicht in 2024, de Hortus blijft open
De Drieklimatenkas stamt uit 1993 en moet hoognodig gerenoveerd worden. Een urgentie die de Hortus aangrijpt om de kas – geheel in lijn met de eigen missie – duurzaam te vernieuwen. Het wordt de eerste gasloze publiekskas van Nederland. En bovendien de enige plek waar het belang van plantenbiodiversiteit en de relatie met klimaat wordt verteld.

Nu de biodiversiteit zo onder druk staat, wordt deze taak van de Hortus steeds belangrijker. “Als we met onze missie willen dat bezoekers anders gaan handelen, namelijk met zorg voor de natuur, dan moeten we uiteraard ook zelf laten zien dat dat mogelijk is”, zegt directeur Carlien Blok. Zo krijgt de kas isolerende daken, dubbelglas, een opslag voor hergebruik van (regen)water en slimme, energiezuinige klimaatsystemen. Architectenbureau ZJA was in 1993 de ontwerper van de kas en is nu ook de architect voor de vernieuwde, duurzame aanpassingen. 

Niet alleen de buitenkant van de kas wordt vernieuwd, ook bij de inrichting en de plantencollectie gaan grote aanpassingen plaatsvinden. Behalve een nieuw tropisch kasdeel, een woestijndeel en een Kaapse ruimte, komt er ook extra tentoonstellingsruimte om het verhaal van biodiversiteit en de relatie met klimaat uit te leggen op wereldschaal. Ontwerp en inrichting van deze ruimtes is van de hand van Boom Landscape en bureau Designwolf.  

Met het ontvangen van de omgevingsvergunning kan de Hortus de laatste fase ingaan; de daadwerkelijke verbouwing. De huidige kas zal eind februari 2024 sluiten voor de verbouwing en zal weer opengaan in 2025: het jaar waarin Amsterdam haar 750-jarig bestaan viert.  

Meer informatie over de kas van de Hortus op de website.