Tentoonstelling Hermitage per direct gesloten

Geplaatst op donderdag 3 maartNews

PERSBERICHT, Amsterdam, 3 maart 2022

Hermitage Amsterdam verbreekt relatie met Rusland.

Lang heeft de Hermitage Amsterdam zich afzijdig gehouden van politieke ontwikkelingen in het Rusland van Poetin. Politiek richt zich immers op de alledaagse werkelijkheid en onze oriëntatie ligt bij de kunstschatten en -stromingen die eeuwen omspannen. Door onze zorgvuldig opgebouwde banden met het State Hermitage Museum in Sint-Petersburg hadden we toegang tot een van ‘swerelds beroemdste kunstverzamelingen waaruit wij voor onze tentoonstellingen konden putten.

De recente aanval van Rusland op Oekraïne maakt deze afzijdigheid niet langer houdbaar. Bestuur en Raad van Toezicht hebben besloten de banden met het State Hermitage Museum te verbreken.

Toezichthouders, bestuurder, directie en medewerkers van de Hermitage Amsterdam hebben het moeilijk met het verbreken van de band met de Hermitage Sint-Petersburg. De afgelopen decennia
is op een harmonieuze manier met de Russische collega’s samengewerkt. Verschillen van opvatting bleken altijd overbrugbaar. Het heeft geleid tot prachtige, goed bezochte tentoonstellingen in Amsterdam. De uitdrukking ‘kunst verbindt’ karakteriseerde de relatie. Met de inval van het Russische leger in Oekraïne is een grens  overschreden. Oorlog maakt alles kapot. Zo ook 30 jaar samenwerking.

De Hermitage Amsterdam heeft op dit moment geen andere keuze. Zoals iedereen hopen ook wij op vrede. En op veranderingen in de toekomst in Rusland waardoor we de banden met de Hermitage Sint-Petersburg kunnen herstellen.

De tentoonstelling Russische avant-garde | Revolutie in de kunst is tot nader order gesloten.

Hermitage Amsterdam, Amstel 51