Rijksmonument Volharding in ARTIS duurzaam gerestaureerd

Geplaatst op maandag 19 decemberNews

In ARTIS is de restauratie van de Volharding is succesvol afgerond. Dit voormalige rijstpakhuis uit 1866, een rijksmonument, is verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt. ARTIS heeft kleur- en bouwhistorisch onderzoek laten uitvoeren om het aangezicht van het gebouw terug te brengen naar het ontwerp uit 1922 van architect Ouëndag. Bovendien zijn er zonnepanelen in zink-kleur geplaatst op het dak van het historische pand, dat daarmee het eerste rijksmonument is met zonnepanelen in dezelfde kleurstelling als het dak. De restauratie is gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en mede mogelijk gemaakt door overheidssubsidies en particuliere bijdragen.

Duurzame restauratie
De Volharding is verduurzaamd door het aanbrengen van onder meer isolatie, geïsoleerd monumentenglas en zonnepanelen. De verduurzaming past binnen de ambitie van ARTIS om in 2030 een park zonder ecologische voetafdruk te zijn.
Bij alle gebouwen en verblijven die worden gerenoveerd, werkt ARTIS aan de duurzaamheidsdoelen. Eerder dit jaar opende het gerestaureerde en vernieuwde ARTIS-Groote Museum (uit 1855). Het Aquarium (uit 1882) is het volgende rijksmonument dat grootschalig gerestaureerd wordt.

Over de Volharding
De Volharding is een van de 26 rijksmonumenten in ARTIS. Het was eerst een rijstpakhuis, aangekocht in 1866 om er runderen in te huisvesten. In 1888 is het verbouwd tot Etnografisch Museum en later werd het omgedoopt tot Zoölogisch Laboratorium voor de Universiteit van Amsterdam (1922). Sinds 1986 zijn in het gebouw ARTIS-kantoren gevestigd. De hoge gierenvolière aan de westzijde van de Volharding is in 2003 geopend.

ARTIS, Plantage Kerklaan 38-40