Nationale Bijentelling 2024: 15 t/m 24 april

Geplaatst op maandag 1 aprilNews

Ook dit jaar een oproep om een half uur bijen te tellen in de tuin, op het balkon of op een groene plek in de De Plantage. 

Ditmaal geen weekend maar een tiendaagse telling! Doe je ook mee? Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Op de website kun je zien hoe je de 16 bijensoorten die je kunt tegenkomen kunt herkennen.

Waarom bijen tellen?
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving; 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom dit landelijk bijenonderzoek. Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen. 

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. 

Nationale Bijentelling, 15 t/m 24 april 2024