Herdenkingen; Februaristaking en Joods Verzet

Geplaatst op maandag 31 januariNews

Ook dit jaar zijn er op 25 februari twee herdenkingen in De Plantage.

Zoals elk jaar wordt op rond 16.45 uur de Februaristaking herdacht bij het standbeeld van De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Er zijn enkele korte speeches en voordrachten. Om 17.00 uur, als de klokken van de Zuidertoren slaan, start het defilé langs de Dokwerker met het leggen van kransen en bloemen.

Programma

  • Toespraak door Natascha van Weezel, columniste Het Parool
  • Zang door Janne Schra en voordracht gedichten door Dionne Verwey
  • Kransleggingen door het Comité Herdenking Februaristaking 1941 en het gemeentebestuur van Amsterdam.
  • Aansluitend defilé.

De Februaristaking van 1941
De staking heeft nationaal en internationaal grote indruk gemaakt. Het is de enige brede burgerlijke protestactie in bezet Europa geweest tegen de anti-joodse maatregelen van de nazi’s. Als blijk van erkenning en waardering verleende koningin Wilhelmina de gemeente Amsterdam in 1946 het devies “Heldhaftig, vastberaden, barmhartig”, dat sindsdien is toegevoegd aan het stadswapen. De staking geldt als krachtig symbool van verzet tegen onrecht dat anderen dan de eigen groep wordt aangedaan en als daad van solidariteit met medeburgers die worden gediscrimineerd.
Februaristaking, 25 februari 16.45 uur, De Dokwerker, Jonas Daniël Meijerplein

Herdenking Joods Verzet
Om 15.00 uur is de herdenking van het Joods verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, georganiseerd door de Stichting Vriendenkring ’Mauthausen’ bij het monument voor het Joods Verzet. In februari 1941 hebben Joodse knokploegen bij het Waterlooplein gevochten om de Joodse buurtbewoners en handelaren te beschermen tegen de brutale overvallen van de gewapende weerbaarheidafdeling (WA) van de NSB.

Herdenking Joods Verzet, 25 februari 15.00 uur, Monument voor het Joods Verzet, Hoek Zwanenburgwal/Amstel. Vriendenkring Mauthausen.