Groene versterking in Amsterdam-Oost

Geplaatst op woensdag 16 oktoberGroen & Duurzaam

Bij Green Value Creation zetten we ons in voor een groene leefomgeving, zowel buiten als inpandig. Wij werken en denken vanuit de overtuiging dat goed groen niet langer een luxe, maar een noodzakelijkheid is in een snel veranderende wereld. In Amsterdam-oost kijken we met trots naar verschillende projecten die de omgeving niet alleen economische groei hebben opgeleverd, maar ook het welzijn van inwoners heeft bevorderd. Als nieuwe leden van de plantage kijken we uit naar verdere vergroening van Amsterdam-oost.

Baxter Building Border

De XL-gevelborder aan de Muiderstraat is een initiatief vanuit Green Value Creation en stichting Green City Buzz in samenwerking met de gemeente en het Knowledge Mile Park om de stad technisch, esthetisch en milieukundig écht goed te vergroenen. In december 2018 werd deze border aangelegd; drie keer zo breed en dubbel zo diep is als de normale geveltuin in Amsterdam. De border siert de hele gevel van het hoekpand en een aantal aangrenzende monumenten. De tuin telt 152 verschillende plantensoorten. Daardoor blijft hij het hele jaar interessant: door variërende bloeitijden en verschijningsvormen is er altijd wat te zien en daar kunnen duizenden voorbijgangers iedere dag van het jaar van genieten. We merken dat de border de sociale cohesie in de buurt enorm heeft bevorderd en waarde heeft gecreëerd voor de pandeigenaar en werknemers binnen het gebouw. Omdat de border significant breder, dieper en langer is dan gebruikelijk en daarnaast dicht beplant is, heeft hij een heel grote waterbergingscapaciteit. Ook geeft dit ruimte voor gezond bodemleven, waardoor een ecosysteem ontstaat.

Zoku

Green Value Creation heeft de openbare daktuin van hotel Zoku heraangelegd in maart 2019. We hebben daarvoor gekozen voor duurzaam en eetbaar groen wat ieder seizoen een andere beleving geeft aan bezoekers en voorbijgangers. Binnen het bestaande kader hebben we nieuwe beplanting aangelegd die op technisch, milieukundig en esthetisch niveau aan de hoge eisen van Zoku voldoet. De moestuinen met eetbare planten zijn nu in de volle grond gezet om wekelijks plastic afval te reduceren en biodiversiteit te bevorderen. Een aantal van de 63 verschillende planten worden direct verwerkt in de keuken die grenst aan de daktuin. Ook de vijver vereist dankzij de renovatie minder onderhoud vanwege technische aanpassingen.

Het parkje Weesperwoud 

Aan de achterzijde van Weesperstraat 111, hebben we recent een lusthofje aangelegd. Een plaats waar werknemers samen kunnen komen voor een pauze of vergadering. Steeds meer onderzoeken laten zien dat groen uitnodigt tot minder zitten, meer bewegen en meer ontmoeten. Tevens draagt een groene omgeving bij aan tot een productiviteitsstijging van zeker 15%. ‘Walking meetings’ in tuinen bevorderen de gezondheid en creativiteit van werknemers aanzienlijk. Samen met onze partners zagen we het als een artistieke uitdaging om binnen drie dagen een paradijselijke tuin te realiseren. De planten zijn zorgvuldig geselecteerd, ze zijn van tijdloze schoonheid waar je het hele jaar niet op uitgekeken raakt. De keuze van de verschillende elementen in het tuinontwerp maken het lusthofje een harmonieus geheel.