Duurzame inspiratiebron: het Joods Cultureel Kwartier

Geplaatst op dinsdag 26 novemberNews

Elke maand lichten we een culturele instelling uit op het gebied van duurzaamheid binnen onze buurtnetwerkfocus groen en natuur. Deze keer kijken we naar het Joods Cultureel Kwartier. We namen contact op met Liesbeth Bijvoet, de zakelijk directeur.

Uitwisseling van kennis en ervaring
“Langzamerhand wordt duurzaamheid steeds belangrijker binnen het Joods Cultureel Kwartier. De samenwerking op het gebied van duurzaamheid binnen De Plantage is daarbij heel behulpzaam. Op deze manier kunnen we kennis en ervaring uitwisselen met collega-instellingen voor wie duurzaamheid ook een relatief nieuw onderwerp is.”

Wat opvalt, zegt Liesbeth, is dat het JCK duurzaamheid steeds meer meenemen bij het maken van keuzes. Een duurzame keuze ligt voor de hand bij het afsluiten van een energiecontract. Maar ook bij het uitkiezen van een nieuw sleutelplan spelen duurzame overwegingen. “Kiezen we voor een systeem met batterijen of voor een meer duurzaam alternatief zonder batterijen?”

Minder afval, meer duurzame projecten
Op dit moment doen ze mee met de gezamenlijke inkoop van energie en aan Zero Waste Expeditie om het afval te verminderen. En ze onderzoeken de mogelijkheden van wateropvang op onze platte daken. Volgend jaar starten ze met Green Teams: “Een team van medewerkers zal op regelmatige basis bij elkaar komen om duurzame projecten te trekken, collega’s hierin mee te nemen en nieuwe projecten op te starten. De samenwerking binnen de Green Teams gaat dwars door de organisatie heen, afdelingen die in de museale praktijk elkaar niet per se tegenkomen, werken straks samen op het gebied duurzaamheid. Een mooi, bijkomend effect.”

En verder?
“We zijn nog druk met de fondsenwerving maar hopen najaar 2022 het permanente Nationaal Holocaust Museum te openen. Het verbouwtraject biedt natuurlijk uitgelezen kansen. Zo onderzoeken we de mogelijkheden van elektrisch verwarming doormiddel van een warmtepomp en groen opgewekte stroom, of door aan te sluiten bij een collectief tussen verschillende locaties waar op de ene locatie warmte of koude over is, en op de andere locatie juist een behoefte.”