do

6 mei - 7 nov

Tentoonstelling ‘I love Banda’

event

‘I love Banda’ belicht de verweven geschiedenis van Nederland en de Banda-eilanden

Het Scheepvaartmuseum en documentair fotograaf Isabelle Boon openen op 6 mei om 16.00 uur met een online programma de tentoonstelling ‘I love Banda’: een project over de invloed van een koloniaal verleden op de Banda-archipel van vandaag. Vanuit het perspectief van zes jongeren ontvouwt zich een gelaagde vertelling over erfgoed, identiteit, gemeenschapszin en jong zijn.

Banda als kolonie
Dit jaar is het 400 geleden dat Jan Pieterszoon Coen namens de VOC de Banda-eilanden definitief veroverde om een monopolie in de handel op nootmuskaat en foelie te bemachtigen. Daarbij werden de eilanden zo goed als ontvolkt omdat mensen vluchtten, werden vermoord, uitgehongerd of tot slaaf gemaakt. De VOC bevolkte de archipel met tot slaaf gemaakten die op plantages te werk werden gesteld. Banda werd de eerste op slavernij gebaseerde kolonie onder Nederlands bestuur.
Met ‘I love Banda’ onderzoekt Isabelle Boon hoe de huidige generatie Bandanese jongeren naar hun geschiedenis kijkt. Welke betekenis heeft het nog alom aanwezige koloniale erfgoed voor hen? En hoe zien zij hun toekomst en die van de eilanden?

Tentoonstelling ‘I love Banda’, 6 mei t/m 7 november 2021

Het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1