za

17 apr - 18 apr

Nationale Bijentelling 2021

09:00event

In het weekend van 17 en 18 april 2021 is weer de Nationale Bijentelling. Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL vragen tijdens dit landelijk bijenonderzoek iedereen om bijen te tellen in eigen tuin, het park of op het schoolplein.

Hoe meer we weten over bijen, hoe beter we de bij kunnen helpen. En dat is hard nodig, want van de 358 soorten wilde bijen in Nederland is de helft bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving.

Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.

Meer informatie vind je op nationalebijentelling.nl en op de website van de IVN (lid van ons buurtnetwerk De Plantage)

Meedoen kan van zaterdag 17 april 9.00 tot zondag 18 april 17.00 uur.