do

7 okt - 9 jan

Luther & Oranje

event

De geschiedenis van Het Huis van Oranje-Nassau is sterk verbonden met de vroegere Nederlands Hervormde Kerk, waarin het gedachtegoed van Johannes Calvijn de hoofdrol speelt. Toch moet de invloed van Maarten Luther niet onderschat worden. Al vanaf Willem van Oranje, zoon van lutherse ouders, zijn er lutheranen aan het hof te vinden.

Dit najaar vertelt het Luther Museum hun verhaal met portretten, persoonlijke documenten en objecten uit koninklijk en luthers bezit. Hoogtepunt zijn twee brieven van Maarten Luther zelf uit het Koninklijk Huisarchief.

Voor eens zullen niet de Koningen en Koninginnen, maar vooral hun aangetrouwde partners in de schijnwerpers staan. Een belangrijk voorbeeld is Koningin-regentes Emma, die bewust lutheranen opnam in haar huishouding. Met Luther & Oranje hoopt het Luther Museum bezoekers een nieuw perspectief te bieden op de relatie tussen het Huis van Oranje-Nassau en religie in Nederland.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Luther Museum Amsterdam, Luther & Oranje, 7 oktober 2021 t/m 9 januari 2022, Nieuwe Keizersgracht 570

Nieuwe Keizersgracht 570