We verwelkomen technologielab THERE in De Plantage!

Published on Wednesday, August 26News

JetBrains is met technologielab THERE lid geworden van ons buurtnetwerk; wat een mooie aanvulling! Het bedrijf exploiteert een technologie-lab in onze buurt voor educatie en inspiratie. Hieronder een korte introductie. Een rondleiding voor onze leden zit in de pijplijn!

THERE is een educatief technologie lab waar mens en technologie elkaar ontmoeten. Ons doel is om iedereen te laten zien hoe technologie de wereld beter kan maken. Als educatieve hub richten we ons op onderwijs met betrekking tot vier hoofdthema’s: robotica, AI (kunstmatige intelligentie), 3D printen en AR (augmented reality) & VR (virtual reality). Bezoekers van alle leeftijden kunnen kennismaken met verschillende exposities en installaties rond deze thema’s in onze expositieruimte van 400 vierkante meter en deelnemen aan verschillende workshops en evenementen die we elke maand aanbieden.

Educatie en inspiratie
Voor wie de wereld van deze technologie nog nieuw is bieden we zicht op wat er mogelijk is; wie al geïnteresseerd is inspireren we verder om deel te nemen aan de ontwikkeling van deze technologie. Naast het gemak van alledag heeft technologie het potentieel om zoveel meer te doen voor de mensheid en het is vaak aan onderzoekers en ingenieurs om dit potentieel te realiseren.

We verwelkomen daarom vooral kinderen in de schoolgaande leeftijd in de hoop dat het ervaren van de mogelijkheden van technologie de vonk kan zijn die een levenslange reis naar de wereld van wetenschap en technologie en de vakgebieden die met deze interesses verbonden zijn in gang zet.

Meer weten?
THERE van JetBrains Expo B.V.
Plantage Middenlaan 21, 1018 DB Amsterdam
+31 (0)6 38442143 
cansu.van.gageldonk@jetbrains.com

English

THERE is an educational technology lab where humanity and technology meet. Our aim is to show everyone how technology can make the world a better place. As an educational facility, we focus on education related to four main themes: Robotics, AI, 3D Printing, and AR & VR. Visitors of all age group can become familiar with different exhibits and installations around these themes in our 400 m2 main exhibition area and participate in different workshops and events that we offer every month. We strive to educate those new to the world of technology and to further inspire anyone already interested to participate in its development. Beyond everyday convenience, technology has the potential to do so much more for humanity and it is often upto researchers and engineers to realize this potential. We therefore welcome school age children in particular in the hopes that experiencing the possibilities of technology may be the spark that ignites a lifelong journey into the world of science and technology and the fields of study associated with these interests.