Crowdfundingsactie

Published on Thursday, November 14News

Een Kas voor de Toekomst

Een Drieklimatenkas die leeft en alles heeft. In 2023 is de vernieuwde Drieklimatenkas een groene oase waar je ruikt, voelt en ziet wat biodiversiteit eigenlijk is. Waar educatie en verwondering organisch samengaan. Waar je begrijpt waarom wij niet kunnen overleven zonder een grote, natuurlijke soortenrijkdom.

Het belang van vitale ecosystemen: daar draait het straks om in de CO2-neutrale, opnieuw ingerichte Drieklimatenkas.

 

Geheel in de lijn van de missie wordt de Drieklimatenkas duurzaam verbouwd. Een eerste stap op het duurzame pad heeft de Hortus in 2017 al gezet door de koppeling van het warmte-koudesysteem van de Hermitage en de Hortus [link tussenkunstenkas.nl ]. De Hortus gebruikt de overtollige warmte van de Hermitage om de kassen te verwarmen en stuurt koude terug naar de Hermitage voor de koeling van de kunst. De gezamenlijk bereikte CO2-reductie bedroeg in 2017 en 2018 al 477 ton. Voor de nieuwe Drieklimatenkas gaat de Hortus nog een stukje verder. De Nieuwe glazen panelen op de wanden hebben een isolerende werking waardoor warmteverlies zoveel mogelijk beperkt wordt.

 

Het dak, van waaruit de meeste warmte verloren gaat, wordt geïsoleerd met ETFE folie. Van binnen wordt de kas met de collectie zo ingericht dat verzorging en onderhoud efficiënt en duurzaam uitgevoerd kunnen worden. Watersystemen zijn gericht op hergebruik van (regen)water. Bodemverwarming zorgt voor optimale groeicondities. Deze kas met drie voor Nederland ´vreemde´ klimaten krijgt een geavanceerd klimaatsysteem met slimme ventilatie, irrigatie en efficiënte verwarming – dag en nacht, in alle seizoenen. Lees hier het hele verhaal.

 

De verduurzaming, herinrichting en technische aanpassingen aan de Drieklimatenkas zullen naar schatting € 4,6 miljoen euro kosten.

De Hortus en de Vriendenvereniging kunnen uit eigen middelen € 1 miljoen bijdragen. Samen met jou en andere Hortusliefhebbers zullen we dus nog € 3,6 miljoen bij elkaar moeten brengen. Help je mee? 

Lees hier meer over de Hortus van morgen?