Centrum Begroot: vijf keer succes voor postcodegebied 1018

Published on Thursday, September 8News

Vier projecten op de Oostelijke Eilanden en één op de Kadijken kunnen rekenen op de aangevraagde subsidie in het kader van Centrum Begroot 2022. Dat is het resultaat van de stemronde waarin bewoners van stadsdeel Centrum in juni en juli hebben bepaald aan welke projecten het door het stadsdeel beschikbaar gestelde bedrag van 450.000 moet worden uitgegeven. In totaal werden 24 van de 60 ingediende voorstellen gehonoreerd. Vijf projecten op de Oostelijke Eilanden en twee in de Weesperbuurt vielen vanwege een te gering aantal stemmen buiten de boot.

Zeer veel sympathie (bijna 6000 stemmen) was er voor het voorstel om voor € 15.000 bankjes te plaatsen voor de deur van Zorgcentrum De Keyzer in de Czaar Peterbuurt, die tevens dienst kunnen doen als plantenbak. De planten zullen worden verzorgd door medewerkers van De Keyzer en buurtbewoners. De andere gehonoreerde voorstellen in postcodegebied 1018 betreffen het vergroten van de biodiversiteit op de Kadijken (€ 24.000), een upgrade van de jongeren tuinclub in het Plukbos op Wittenburg (€ 15.000), het vergroenen van de naamloze steeg tussen Kattenburghof en Olifantswerf (€ 15.000) en de aanleg van kleine theetuintjes op de Oostelijke Eilanden, waarin bewoners theeplanten kunnen zaaien, verzorgen, oogsten en drogen (€ 7.500).

Zoals in voorbije jaren al vaker het geval was, gingen ook deze keer verreweg de meeste stemmen naar voorstellen om delen van de stad te vergroenen. De meeste steun was er voor het voorstel van ‘Grachten van Smaragd’ om € 37.100 te besteden aan het vergroenen van de daken van woonboten in de Amsterdamse grachten. Ruim € 39.000 gaat naar Bureau Binnentuinen om bewoners van Centrum te helpen om de tegels in hun tuinen te verwijderen en om ze te adviseren over een groenere inrichting ervan. De uitslag was vooral tragisch voor de indieners van het voorstel om voor € 20.000 extra bankjes in het Funenpark te plaatsen. Zij kwamen 47 stemmen tekort om voor honorering in aanmerking te komen.

Bron: Nieuwsbrief Buurtorganisatie 1018
Zie ook de volledige uitslag op de site van Centrum begroot.