Bewoners mogen stemmen op de statiegeldbeker!

Published on Tuesday, June 21News

Voor alle bewoners in de Plantagebuurt!

(en natuurlijk eigenlijk voor alle bewoners in het centrum van Amsterdam….)

Je kunt tot en met 18 juli stemmen op mooie plannen voor je buurt, met je stemcode die je in een brief op de mat hebt ontvangen.

De plannen die de meeste stemmen krijgen, ontvangen een deel van het totaalbudget van 450.000 van Centrum Begroot.

De Plantage is bescheiden: geen tienduizenden euro’s maar slechts 7.400 euro hebben wij nog nodig om samen met de ondernemers en culturele instellingen in de buurt een statiegeldbeker te introduceren. Géén wegwerpbekers meer, minder afval en fijn met zijn allen samenwerken aan een groene, schone buurt.

Stemmen jullie op ons? Geweldig!

Zoek via deze link het plan ‘Statiegeldbeker in De Plantage’ op en breng je stem uit!

https://centrumbegroot.amsterdam.nl/stemmen#ideaId-43213